ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-03-30

Träff gav tips på hur man jobbar med cirkulära upphandlingskrav


Kunskapsbygget är en serie nätverksträffar som ska ge inspiration och sprida erfarenheter om cirkulärt byggande bland anställda hos CCBuilds partner. Nu har träff nummer tre hållits, med rubriken Upphandlingskrav som möjliggör cirkulärt byggande.

Anna Bernstad, Malmö Stad, berättade om hur de arbetar med cirkulära upphandlingskrav och gav en övergripande bild av upphandling av entreprenader och förvaltning. Hon tog även upp när i processen det är relevant att ställa cirkulära krav och beskrev i detalj krav på tekniska konsulter och återbruksstöd.

Modigt ledarskap behövs

Annika Fernlund från P Malmö berättade om erfarenheter om upphandling av återbruk kopplat till projektet Hyllie Äng – parkeringshus med återbrukad fasad (finns under namnet Cyklopet bland CCBuilds referensprojekt). Några av deras lärdomar:

  • Alla aktörer var positiva, men många måste prioritera annat som inte är lika tidskrävande.
  • En ekonomisk aspekt är hur man säkerställer kalkylen i tidiga skeden inför investeringsbeslut.
  • En tidsaspekt är hur man säkerställer tidplan för leveranser och exempelvis information inför bygglov.
  • För att lyckas krävs modigt ledarskap!

Ramavtal innebär både möjlighet och risk

Frida Torbäck från Göteborgs stad berättade om erfarenheter att arbeta med cirkulära krav i ramavtal. Göteborgs stad har hittills arbetat in cirkulära kravställningar i ramavtal med miljökonsulter och arkitekter.

Detta är några av deras generella slutsatser:

  • Dialog med marknaden är viktigare än specifika krav i ramavtalen
  • Medvetenhet och kunskap behövs hos upphandlare och projektledare för enskilda projekt
  • Ramavtal öppnar möjligheter men riskerar också att låsa marknader
  • Viktigt med dialog med både marknad och beställare under både upphandling och avtalstid

Nätverksträffen avslutades med en kortare workshop där deltagarna fick dela med sig av egna erfarenheter från upphandling av återbruk.

Se en inspelning och kom med på nästa träff

Samarbetspartner i CCBuild hittar en inspelning från denna nätverksträff på CCBuilds gemensamma Teamsyta.

Den 17 maj är det dags för nästa träff inom satsningen Kunskapsbygget. Då är rubriken Hur påverkar nuvarande lagstiftning återbruk? Läs mer på sidan Kunskapsbygget.

Nyheter


CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!
CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!

2022-11-28

Centrum för cirkulärt byggande har sedan 2015 drivits i projektform. Nu är det dags för nästa steg, att bli löpande verksamhet. Men inriktningen består: att tillsammans med samarbetsparterna arbeta för omställningen till en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor.

Läs nyhet

Circular Monday – en bra dag för att handla byggvaror klimatsmart
Circular Monday – en bra dag för att handla byggvaror klimatsmart

2022-11-21

21 november firar vi i CCBuild Circular Monday, som är ett initiativ för att uppmärksamma behovet av cirkulär konsumtion. Ett sätt är att dela cirkulära tips, exempel och aktiviteter under hashtaggen #viärCCBuild på sociala medier. Och att handla byggvaror klimatsmart, förstås.

Läs nyhet

Nu finns fyra nya guider för återbruk tack vare parter i CCBuild
Nu finns fyra nya guider för återbruk tack vare parter i CCBuild

2022-10-20

Fyra av parterna i CCBuild har på senare tid levererat guider för återbruk inom olika delar av byggsektorn. Här finns tips och kunskaper när det gäller återbruk av installationer, dörrar och glaspartier, men också i kontorsmiljöer och vid stadsutveckling.

Läs nyhet


Kalendarium


tis, 06 december 13:00

Branschdialog: Hur påverkar våra lagkrav möjligheterna till återbruk?

Läs mer

tor, 08 december 10:00

Introduktion till CCBuild

Läs mer

fre, 09 december 10:00

Informationsmöte: CCBuild nätverk och digitala plattform

Läs mer