ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2022-03-14

Träffa CCBuild på mässan Nordbygg i april


Välkommen att möta CCBuild på Nordbygg, som hålls på Stockholmsmässan 26-29 april 2022. Samtidigt kan du träffa ännu fler specialister från IVL Svenska Miljöinstitutet, som kan hjälpa dig med allt från giftfritt, cirkulärt och klimatsmart byggande till EPD:er och upphandling av möbler.

Nordbygg lockar vartannat år runt 48 000 besökare från byggsektorn i Sverige och Europa.

IVL Svenska Miljöinstitutet, som koordinerar arbetet i CCBuild, arbetar tillsammans med företag, kommuner, organisationer och myndigheter för att utveckla lösningar som bidrar till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.

CCBuild och IVL:s dotterbolag i gemensam monter 

I april finns IVL med dotterbolag på plats i en gemensam monter på Nordbygg där ni kan träffa experter inom cirkulärt och klimatsmart byggande. 

Tisdag 26 april: Basta och eBVD berättar om giftfritt byggande, hållbara materialval och digitala informationsflöden.

Onsdag 27 april: CCBuild berättar om utmaningar och lösningar för mer cirkulära materialflöden och ökat återbruk. Ni kan bekanta er med CCBuilds digitala plattform, skapa eget testkonto och se hur CCBuild kan stötta er för att nå mer cirkulära produktflöden.

Torsdag 28 april: Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, BM, ger en demonstration av verktyget och berättar hur ert företag kan arbeta med att beräkna klimatpåverkan från era byggprojekt. EPD International berättar om EPD- och PCR-processen, omställningen till digitaliserade EPD:er i xml-format samt den nya plattformen EPD portal.

Fredag 29 april: Möbelfakta, ett referenssystem med krav på kvalitet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor, berättar om hållbar upphandling av möbler.

Flera föredrag om Centrum för cirkulärt byggande

Onsdag 27 april kl 14.30 kan ni ta del av ett föredrag med titeln Samverkan för ett ökat cirkulärt byggande och cirkulära glasflöden. Det handlar om erfarenheter och fallstudier inom CCBuild, till exempel ett projekt om cirkulära flöden av glas i byggsektorn.

Torsdag 28 april kl 10 talar Sandra Moberg och Carina Loh Lindholm från IVL Svenska Miljöinstitutet under rubriken Hur når glas- och metallentreprenörer cirkulära materialflöden? Det handlar om hur marknaden för cirkulära produkter och tjänster behöver utvecklas, något de har arbetat med i ett projekt tillsammans med Glasbranschföreningen.

Här kan du läsa mer om Nordbygg. Välkommen till monter EH:03C!

Nyheter


CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!
CCBuild arbetar vidare i ny form – välkomna att vara med!

2022-11-28

Centrum för cirkulärt byggande har sedan 2015 drivits i projektform. Nu är det dags för nästa steg, att bli löpande verksamhet. Men inriktningen består: att tillsammans med samarbetsparterna arbeta för omställningen till en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor.

Läs nyhet

Circular Monday – en bra dag för att handla byggvaror klimatsmart
Circular Monday – en bra dag för att handla byggvaror klimatsmart

2022-11-21

21 november firar vi i CCBuild Circular Monday, som är ett initiativ för att uppmärksamma behovet av cirkulär konsumtion. Ett sätt är att dela cirkulära tips, exempel och aktiviteter under hashtaggen #viärCCBuild på sociala medier. Och att handla byggvaror klimatsmart, förstås.

Läs nyhet

Nu finns fyra nya guider för återbruk tack vare parter i CCBuild
Nu finns fyra nya guider för återbruk tack vare parter i CCBuild

2022-10-20

Fyra av parterna i CCBuild har på senare tid levererat guider för återbruk inom olika delar av byggsektorn. Här finns tips och kunskaper när det gäller återbruk av installationer, dörrar och glaspartier, men också i kontorsmiljöer och vid stadsutveckling.

Läs nyhet


Kalendarium


tis, 06 december 13:00

Branschdialog: Hur påverkar våra lagkrav möjligheterna till återbruk?

Läs mer

tor, 08 december 10:00

Introduktion till CCBuild

Läs mer

fre, 09 december 10:00

Informationsmöte: CCBuild nätverk och digitala plattform

Läs mer