ccbuild-logo-spin

Centrum för cirkulärt byggande

Bygg- och fastighetssektorns gemensamma arena för cirkulärt byggande
Marknadsplatsen
Besök marknadsplatsen för att hitta och efterlysa återbrukbara byggvaror, inredning och möbler. Du hittar även aktörer som erbjuder cirkulära tjänster. Annonserar gör samarbetsparter till CCBuild. Marknadsplatsen är synkroniserad med CCBuilds produktbank och inventeringsapp.
IVL kontor Göteborg
Referensprojekt
Parterna i Centrum för cirkulärt byggande har genomfört många projekt med fokus på återbruk och cirkularitet. Här kan du se en mängd goda exempel. Lär av dem och låt dig inspireras!
Inventeringsapp
Digitala tjänster
Använd våra digitala tjänster för att inventera och värdera byggvaror, interiör och möbler, och för cirkulär materialhantering inom er organisation. CCBuilds digitala plattform ger stöd både för internt återbruk – inom projekt eller organisationer – och för externt återbruk genom publicering på vår gemensamma marknadsplats.
Avfallstrappa

Centrum för cirkulärt byggande

CCBuild är samhällsbyggnadsbranschens arena för cirkulärt byggande. Vi växer stadigt och har idag runt 100 anslutna aktörer. Vi samarbetsparter i CCBuild vill stärka marknaden för cirkulära tjänster och produkter och etablera arbetssätt i linje med cirkulära principer:

Vi prioriterar resursminimering och att bevara byggnader och material. Vi renoverar och använder befintliga resurser. Vi vill designa byggnader för ett långt liv och så att materialet kan demonteras och återbrukas.

Vi prioriterar fortsatt användning av produkter genom återbruk, både internt och genom handel. Vi använder CCBuilds produktbank och marknadsplats för att hitta och återanvända produkter.

Vi vill öka återvinningen av material som inte går att återbruka och vill att andelen cirkulerat material ökar i nyproducerade varor.

Läs mer om CCBuild

Senaste nyheterna

Ny användarguide för dig som inventerar
Ny användarguide för dig som inventerar
2023-03-03

Med några saker i åtanke kan du lyfta dina inventerade produkter till att bli sedda och hittade av ännu fler.

Coachning i cirkulärt byggande med Omställningslyftet
Coachning i cirkulärt byggande med Omställningslyftet
2023-01-24

Behöver du stöttning i frågor som rör cirkulärt byggande och återbruk? Nu finns möjlighet att delta i ett coachningsprogram utformat för att ge stöd utifrån din organisations specifika förutsättningar.

Instruktionsfilmer  guidar till CCBuilds digitala tjänster
Instruktionsfilmer guidar till CCBuilds digitala tjänster
2023-01-22

Vi har förbättrat våra hjälpsidor med instruktionsfilmer som i korta avsnitt ger användarstöd till CCBuilds produktbank, värdeanalys, inventeringsapp och marknadsplats.

Välkommen att vara med

Centrum för cirkulärt byggande, ofta kallat CCBuild, erbjuder nätverk, kunskap och digitala tjänster som stärker marknaden för cirkulära produkter och tjänster i bygg- och fastighetssektorn.

Genom att delta i CCBuild får er organisation tillgång till kompetens och kan utbyta erfarenheter med andra aktörer som är anslutna till samarbetsarenan. 

CCBuilds samarbetspartner bidrar till att ställa om till mer cirkulärt byggande i praktiken. Vi implementerar och utvecklar cirkulära arbetsmetoder och sprider erfarenheter till andra aktörer. Tillsammans når vi mer cirkulärt byggande. 

Delta i CCBuild
Avfallstrappa
Produktbank

CCBuilds produktbank förenklar internt återbruk. Skapa er egen databas över befintliga resurser - materialbank - i projekt och inom er organisation. Produktbanken ger stöd för kvalitetsbedömning och för utvärdering av tex klimateffekter med återbruk.

Inventeringsapp

För att underlätta inventering och märkning av återbrukbara produkter finns en mobilapp som synkroniseras med CCBuilds produktbank.

Tjänster och Produkter

Här hittar du aktörer som erbjuder cirkulära tjänster och produkter. Vi ser gärna fler som syns här - tex ni som erbjuder demontering, upcycling, lager eller nya produkter med en cirkulära affärsmodell. Kontakta oss om du arbetar för en organisation som bör vara med!