ccbuild-logo-spin

Utbildningar


Cirkulärt byggande och återbruk är en del av lösningen på bygg- och fastighetsbranschens stora utmaningar när det gäller resursförbrukning och klimatpåverkan.

CCBuild erbjuder en rad kunskapshöjande aktiviteter inom nätverket i form av nätverksträffar, arbetsgrupper och kunskapsbank på CCBuilds teamsyta. Ett annat sätt att skaffa sig kunskap är att delta i utbildningar. Här nedan finns utbildningar som erbjuds i CCBuilds regi. Se hittas även i CCBuilds kalendarium.

Utbildning inom cirkulärt byggande och återbruk 

CCBuild erbjuder kombinationsutbildningar där du både får inspiration och kunskap om cirkulärt byggande och återbruk, samt utbildning i hur du kan använda CCBuilds digitala tjänster och värdeanalys som stöd för cirkulära arbetssätt.

Under våren 2024 erbjuder vi möjlighet att gå våra utbildningar fysiskt på plats i både Stockholm och Göteborg. Passa på att gå utbildningen och samtidigt träffa andra som vill arbeta mer cirkulärt! Du kan välja att gå heldag eller bara förmiddag eller eftermiddag. 

Grundutbildning cirkulärt byggande:

I den här utbildningen får du grunderna i cirkulärt byggande. Vi fokuserar på viktiga begrepp, lagkrav och introducerar olika cirkulära arbetssätt. Utbildningen riktar sig till alla som vill veta mer om cirkulärt byggande och arbetssätt i linje med cirkulära principer, oavsett om du själv ska inventera, föreskriva cirkulära produkter, sälja eller köpa återbrukat eller har behov av grundläggande kunskap i din yrkesroll. Detta är den första (men fristående del) av flera utbildningar som erbjuds från CCBuild. Målet med utbildningen är att du som kursdeltagare får grundläggande kunskaper om vad cirkulärt byggande är, viktiga begrepp och metodval samt olika sätt att hantera frågan.

Kommande kurstillfällen: 

11 juni (digitalt) - anmäl dig här

17 september (Stockholm) - anmäl dig här

21 november (Malmö) - anmäl dig här

10 december (digitalt) - anmäl dig här

 

Inventera för återbruk med CCBuild

Utbildningen ger stöd i inventeringsmetodik och hur du inventerar för återbruk i CCBuild. Vi går igenom hur du kan börja tillgängliggöra produkter för återbruk internt eller på en öppen marknad och vänder sig både till dig som arbetar med återbruk inom er egen organisation samt till dig som utför återbruksinventering på uppdrag av beställare. Vi fokuserar på hur återbrukspotentialen kan synliggöras i CCbuilds digitala verktyg och samtidigt visa på klimatvinsterna för din organisation.  Utbildningen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om hur du får ut dina produkter för återbruk både internt och publikt och hur du kan visa på klimatvinsterna med återbruk.

Kommande kurstillfällen:  

13 juni (digitalt) - anmäl dig här

17 september (Stockholm) - anmäl dig här

21 november (Malmö) - anmäl dig här

12 december (digitalt) - anmäl dig här

Anpassade utbildningar, föreläsningar och workshops

Vi tar gärna fram anpassade utbildningar specifikt riktade till din organisation. Kontakta oss för offert.  Kontakta Gruv Stina Hellquist för mer information. 

 

 

Se CCBuilds kalendarium för kommande utbildningstillfällen och andra events som erbjuds både i CCBuilds regi och av samarbetsparter i CCBuild. 

 

Nyheter


Återbruk med ny känsla för Örjansskolan
Återbruk med ny känsla för Örjansskolan

2024-05-08

Vi intervjuade Joakim Lundqvist och Kicki Viklund för att få veta mer om projektet Örjansskolan, som renoveras och byggs med cirkulära metoder.

Läs nyhet

Sprida kunskap om cirkulärt byggande
Sprida kunskap om cirkulärt byggande

2024-05-06

Vi fortsätter intervjua CCBuilds utvecklingsråd och nu har turen kommit till Ulla Janson, lektor på LTH!

Läs nyhet

Hållbart och cirkulärt byggande i trä
Hållbart och cirkulärt byggande i trä

2024-04-22

Hållbart och cirkulärt byggande i trä - refereat från nätverksträff 18 april

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 05 juni 08:00

Nätverksträff CCBuild North Swdn Tema: cirkulära affärsmodeller och träbyggande för framtiden

Läs mer

tis, 11 juni 08:30

Grundutbildning cirkulärt byggande

Läs mer

tors, 13 juni 08:30

Utbildning i cirkulärt byggande: Inventera för återbruk med CCBuild

Läs mer


Nyhetsbrev