ccbuild-logo-spin

Digitala tjänster


Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) erbjuder digitala tjänster som stöttar cirkulär produkthantering i dina projekt och i din organisation. Med produktbanken, inventeringappen, marknadsplatsen, värdeanalys och digtala samarbeten med API underlättar vi för våra samarbetspartners att arbeta med cirkulära metoder. 

CCBuilds digitala tjänster består av:

Produktbanken

Skapa din egna produktbank för exempelvis inventerade byggvaror och möbler. Produktbanken gör det enkelt för inbjudna användare att hitta vad som finns, var det finns, i vilka mängder och när det finns tillgängligt. Ta del av värdeanalys för inventerade produkter. 

Inventeringsapp

Inventera dina varor enkelt och smidigt med vår inventeringsapp och märk med QR-kod. Den är synkroniserad med Produktbanken och Marknadsplatsen.  

Marknadsplats

Marknadsplatsen är vår plattform för den som söker återbrukbara produkter eller vill hitta aktörer som kan stötta i det cirkulära arbetet. Här kan du köpa bland annat byggmaterial och interiör, hitta aktörer som erbjuder cirkulära tjänster och efterlysa och skapa bevakning på varor. Din organisation kan välja att publicera publikt och nåbart för alla eller endast synligt för inloggade användare knutna till organisationen. 

Värdeanalys

Genom vår värdeanalys kan ni få en klimatvärdering för era inventerade produkter, uppskattning av det ekonomiska värdet och följa upp inventerade och återbrukade mängder.  

Digitala samarbeten via API

Vi har digitala samarbeten med BASTAs loggbokstjänst och med Prodikt. Det betyder att publiceringar på CCBuilds marknadsplats även nås via dessa plattformar. Fler digitala samarbeten är på gång. 

Vill du ta del av CCBuilds digitala tjänster? Läs mer om hur organisationer kan ansluta till samarbetet i CCBuild: Läs här om hur du ansluter dig. För att aktivera ditt personliga användarkonto: anslut till CCBuild

 

Nyheter


Hållbart och cirkulärt byggande i trä
Hållbart och cirkulärt byggande i trä

2024-04-22

Nätverksträff 18 april - Hållbart och cirkulärt byggande i trä

Läs nyhet

Bevara, renovera och återbruka
Bevara, renovera och återbruka

2024-04-16

I en intervjuserie träffar vi deltagare i CCBuilds utvecklingsråd, som berättar om hur de jobbar med cirkularitet och hur de ser på framtiden och CCBuild. Här ställde vi några frågor till Jacob Steen, VD Brukspecialisten.

Läs nyhet

Nya affärsmodeller för cirkulärt byggande
Nya affärsmodeller för cirkulärt byggande

2024-04-10

Vi träffar CCBuilds utvecklingsråd och börjar med Lars Högwall på Bona!

Läs nyhetNyhetsbrev