ccbuild-logo-spin

Kalendarium

Ccbuild Natverk
tor, 02 februari 14:00

Informationsmöte: CCBuild nätverk och digitala plattform

Plats: Online
Arrangör: CCBuild

Välkommen till en informationsträff där vi berättar om samverkansarenan Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild. Träffen vänder sig till dig som är intresserad av att bli samarbetspartner i CCBuild och vill veta mer om vårt arbete.

ons, 08 februari 09:00

Utbildning i cirkulärt byggande: Inventera för återbruk med kontroll på farliga ämnen

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild

Inventera för återbruk med kontroll  på farliga ämnen. Utbildningen riktar sig till dig som inventerar och bedömer lämplighet avseende återbruk av byggvaror, men som vill vara tryggare i bedömningen avseende innehåll av farliga ämnen i cirkulerat material. 

tor, 09 februari 08:00

Hur får vi som entreprenörer till våra ambitioner om återbruk i praktiken?

Plats: Digitalt via Teams
Arrangör: Byggföretagen och CCBuild

Frukostmöte med fokus på entreprenadsidan. Samarrangemang mellan Byggföretagen och CCBuild.


mån, 13 februari 09:00

CCBuild North Swdn - Kick off

Plats: Scandic hotel - Skellefteå
Arrangör: Skellefteå kommun och IVL

Välkommen till kick-off!

Skellefteå kommun och IVL Svenska Miljöinstitutet bjuder in till en kick-off för gemensamt arbete kring ökat återbruk av byggmaterial i Skellefteåregionen. Välkommen med din anmälan på länken nedan senast 8 februari!


ons, 22 februari 14:00

Introduktion till CCBuild

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild

Välkommen till introduktionsträff för dig som är ny i CCBuild!

tor, 02 mars 10:00

Nätverk Återbruk Väst - Tema: Fördjupning "Från pilot till policy"

Plats: A Working Lab, Sven Hultins plats 5 - rum kommer
Arrangör: Johanneberg Science Park

Tema: Fördjupning "Från pilot till policy"


mån, 06 mars 13:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Plats: Teams
Arrangör: CCBuild / IVL

Under denna träff sprider vi erfarenheter och insikter kopplat till klimatberäkning av återbruk. Träffen riktar sig till samarbetsparter i CCBuild samt aktörer som deltar i Omställningslyftet. 

Fokus på denna träff: Sekundära effekter- Tema på denna träff är hur man kan tänka kring klimateffekter/klimatberäkning om den återbrukade produkten inte helt ersätter en ny och på så vis presterar annorlunda under användning? Exempelvis har annan energianvändning, livslängd och vattenanvändning än en ny produkt. 

ons, 08 mars 09:00

Grundutbildning cirkulärt byggande

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild

Utbildningen är en grundutbildning där du får lära dig mer om vad cirkulärt byggande är. Vi fokuserar på viktiga begrepp, lagkrav och introducerar arbetssätt i linje med cirkulära principer.

tor, 09 mars 13:00

Utbildning i cirkulärt byggande: Tillgängliggör produkter för återbruk

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild

Utbildningen är en nybörjarutbildning som handlar om hur du kan börja tillgängliggöra produkter för återbruk internt eller på en öppen marknad. Vi fokuserar på hur din organisation kan synliggöra er återbrukspotential i CCbuilds digitala verktyg och samtidigt visa på klimatvinster.

tor, 16 mars 09:00

Grundutbildning cirkulärt byggande

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild

Utbildningen är en grundutbildning där du får lära dig mer om vad cirkulärt byggande är. Vi fokuserar på viktiga begrepp, lagkrav och introducerar arbetssätt i linje med cirkulära principer.

mån, 20 mars 13:00

Utbildning i cirkulärt byggande: Tillgängliggör produkter för återbruk

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild

Utbildningen är en nybörjarutbildning som handlar om hur du kan börja tillgängliggöra produkter för återbruk internt eller på en öppen marknad. Vi fokuserar på hur din organisation kan synliggöra er återbrukspotential i CCbuilds digitala verktyg och samtidigt visa på klimatvinster.

tis, 21 mars 09:00

Introduktion till CCBuild

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild

Välkommen till introduktionsträff för dig som är ny i CCBuild!

ons, 22 mars 08:00

Grundkurs Cirkulärt byggande och återbruk

Plats: Distansutbildning via Zoom
Arrangör: Byggföretagen, BUC

Vill du lära dig mer om cirkulärt byggande och återbruk i byggsektorn? Längden på utbildningen är 4 timmar. Utbildningen ges ut av Byggföretagens Utbildningscentrum, med kursledare från IVL Svenska Miljöinstitutet.

tor, 30 mars 08:30

Användarträff för ”superusers” - CCBuilds Produktbank, Inventeringsapp, Marknadsplats

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild/IVL Svenska Miljöinstitutet

Välkomna till användarträff för ”superusers” -  CCBuilds Produktbank, Marknadsplats och Inventeringsapp

Vi går vi igenom de senaste nyheterna i systemet och har tid för frågor och diskussion kring användarfrågor och vilka behov vi ser av vidarutveckling och fortsatta förbättringar.  

ons, 19 april 09:00

Grundutbildning cirkulärt byggande

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild

Utbildningen är en grundutbildning där du får lära dig mer om vad cirkulärt byggande är. Vi fokuserar på viktiga begrepp, lagkrav och introducerar arbetssätt i linje med cirkulära principer.

tor, 20 april 13:00

Utbildning i cirkulärt byggande: Tillgängliggör produkter för återbruk

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild

Utbildningen är en nybörjarutbildning som handlar om hur du kan börja tillgängliggöra produkter för återbruk internt eller på en öppen marknad. Vi fokuserar på hur din organisation kan synliggöra er återbrukspotential i CCbuilds digitala verktyg och samtidigt visa på klimatvinster.

tor, 20 april 09:00

Informationsmöte: CCBuild nätverk och digitala plattform

Plats: Online
Arrangör: CCBuild

Välkommen till en informationsträff där vi berättar om samverkansarenan Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild. Träffen vänder sig till dig som är intresserad av att bli samarbetspartner i CCBuild och vill veta mer om vårt arbete.

tis, 25 april 09:00

Introduktion till CCBuild

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild

Välkommen till introduktionsträff för dig som är ny i CCBuild!

tor, 04 maj 09:00

Grundutbildning cirkulärt byggande

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild

Utbildningen är en grundutbildning där du får lära dig mer om vad cirkulärt byggande är. Vi fokuserar på viktiga begrepp, lagkrav och introducerar arbetssätt i linje med cirkulära principer.

mån, 08 maj 13:00

Utbildning i cirkulärt byggande: Tillgängliggör produkter för återbruk med CCBuild

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild

Utbildningen är en nybörjarutbildning som handlar om hur du kan börja tillgängliggöra produkter för återbruk internt eller på en öppen marknad. Vi fokuserar på hur din organisation kan synliggöra er återbrukspotential i CCbuilds digitala verktyg och samtidigt visa på klimatvinster.

ons, 17 maj 09:31

CCBuild nätverksträff. SAVE THE DATE.

Plats: Digitalt via Teams
Arrangör: CCBuild

Preliminärt datum för CCBuild Nätverksträff. Preliminärt fokus: masshantering och anläggning.


tis, 23 maj 09:00

Introduktion till CCBuild

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild

Välkommen till introduktionsträff för dig som är ny i CCBuild!

tor, 25 maj 10:00

Nätverk Återbruk Väst - Tema: Fördjupning "Från pilot till policy"

Plats: A Working Lab, Sven Hultins plats 5 - rum kommer
Arrangör: Johanneberg Science Park

Tema: Fördjupning "Från pilot till policy"


tor, 01 juni 09:00

CCBuild - Arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte – fokus klimatberäkning av återbruk

Plats: Teams
Arrangör: CCBuild / IVL

Träff 10 inom denna arbetsgrupp

Under denna träff sprider vi erfarenheter och insikter kopplat till klimatberäkning av återbruk. Träffen riktar sig till samarbetsparter i CCBuild. 

Fokus på denna träff: Data för klimatberäkning av återbruk och diskussion om gränsdragning- vad bör räknas som återbruk?

tis, 13 juni 15:00

Användarträff för ”superusers” - CCBuilds Produktbank, Inventeringsapp, Marknadsplats

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild/IVL Svenska Miljöinstitutet

Välkomna till användarträff för ”superusers” -  CCBuilds Produktbank, Marknadsplats och Inventeringsapp

Vi går vi igenom de senaste nyheterna i systemet och har tid för frågor och diskussion kring användarfrågor och vilka behov vi ser av vidarutveckling och fortsatta förbättringar.  

tis, 20 juni 09:00

Introduktion till CCBuild

Plats: Teams meeting
Arrangör: CCBuild

Välkommen till introduktionsträff för dig som är ny i CCBuild!