ccbuild-logo-spin

NÄL - ombyggnad OP kirurgi

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Återbruks- och miljöinventering inför ombyggnad av operationsklinik. 

Vad har vi lärt oss?

Ett gott samarbete ökar chansen för återbruk.

Vad har gått bra?

Ambitiös beställare med höga återbruksmål.

Vad kan bli bättre?

En bredare översyn över cirkulära affärsmodeller. 

Positiva effekter

Ett helhetsgrepp över ombyggnationen allt ifrån verksamhet till förvaltning. 

Vad har kunnat återanvändas

Cirkulära material som använts

Bengt Dahlgren AB


Bengt Dahlgren AB

Ombyggnad

Trollhättan

jan 2022 - maj 2023


Cirkulära strategier

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

Bengt Dahlgren AB

VästfastigheterKontaktperson

Jimmi Schiöler

jimmi.schioler@bengtdahlgren.se