ccbuild-logo-spin

Introduktion till CCBuild

Välkommen till introduktionsträff för dig som är ny i CCBuild!

Varje månad har vi introduktionsträffar för dig som är ny i CCBuild eller behöver en uppdatering. Vid träffarna berättar vi om verksamheten i CCBuild och ger en kort guidning till vår digitala plattform. 


Dagordning:

Presentationsrunda

Om Centrum för cirkulärt byggande CCBuild

  • Bakgrund, mål
  • Nätverksträffar och arbetsgrupper
  • Lokala kluster inom  CCBuild-samarbetet
  • Kommunikation och teamsytan

Introduktion till  digitala plattformen

Logga in på www.ccbuild.se för

  • Kalendarium,  referensprojekt, företagspresentationer (Tjänster)
  • Återbruk i praktiken:  Produktbank, marknadsplats samt CCBuild-appen

Tid för frågor och  diskussion

VÄLKOMMEN!

För en översikt av träffar och arbetsgrupper i CCBuild, läs mer här: www.ccbuild.se/samverkan/nationell-arena/

Plats
Teams meeting

Arrangör
CCBuild

Kostnad
-


Namn
Carina Loh Lindholm

Datum
tis, 18 juni (14:00 - 15:15)

Program
Se till vänster

Registrering