ccbuild-logo-spin

Här har vi samlat kortare guider med fokus på återbruk och cirkularitet i bygg- och fastighetssektorn. Vissa av guiderna är framtagna av oss på CCBuild, ofta i samarbete med våra anslutna aktörer, men vi har också lyft fram kunskapsstöd framtagna av andra aktörer. Tanken bakom att samla dem här är att det ska vara lätt att hitta för er som söker stöttning i ert cirkulära arbete. Under 2024 bygger vi om och gör sidan mer sökbar och användarvänlig, men en så länge gäller denna enkla lista. Saknar du någon guide? Tipsa oss gärna genom att skicka ett mejl till oss.

Återbrukets klimateffekter

Klimateffekter av återbrukade produkter och möbler

Återbruk på kontor – en besparing hur man än räknar

Handledning för klimatberäkning av återbruk 

Klimateffekter av återbruk och cirkulärt byggande (inspelning webbinarium)

Arbetssätt för cirkulärt byggande och förvaltning

Användarguide för inventering till CCBuild

Cirkulär hantering av fönster (inspelning webbinarium)

Fokus installationer och installationsprodukter (inspelning webbinarium)

Landskapsarkitektur - en handbok för återbruk

Öppna din dörr! – En praktisk projekteringsguide för återbruk av dörrar och glaspartier
Öppna din dörr! – Handlingsplan för cirkulär ombyggnation
Öppna din dörr! – Egenkontroll för cirkulär projektering av dörrar och glaspartier 

Återbruksguide för kontor

Återbruk Kromet - ett läroprojekt: Cirkulära materialflöden vid demontering och rivning av en byggnad

Återbruk som stadskvalitet – idéer för ökat återbruksfokus i planeringens olika skeden

Återbruksguiden för installationer

Klimateffektivt byggande

Byggutmaning: Återbruk - Handbok för dig som vill återbruka mera

Verktyg för att minska avfall vid nybyggnation

Guide för återbruk av fasta interiöra byggprodukter

Guide för återbruk av möbler och lös inredning

Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning

Renovation for a brighter floor future

SINTEF AS: Ombruk av byggematerialer. Veileder for dokumentasjon av ytelser

Farliga ämnen i byggprodukter

Byggåterbruksguiden - en vägledning för att underlätta återbruk av byggprodukter i bostäder

Boverkets handbok mot cirkulär ekonomi (Uppdateras kontinuerligt)

Cirkulär ekonomi i byggsektorn - Boverket

Klimatomställning (Inspelat material från Byggföretagen)

Så kartlägger du ditt företags klimatutsläpp, del 1 av 2

Så kartlägger du ditt företags klimatutsläpp, del 2 av 2

Återbruk för entreprenörer - praktiska erfarenheter

Återbruk för entreprenörer - fokus garantier och upphandling (inspelning nätverksträff)  

Vad innebär EU:s taxonomi för bygg- och anläggningsbranschen?

Nya nyckeltal för bättre avfallsstatistik och mindre resursslöseri

Upphandling och offentlig verksamhet

Metod för att öka cirkularitet och återbruk inom inredningsprojekt för offentlig miljö

Upphandling i byggsektorn – Krav på användande av återbrukade och återanvända produkter och material

Upphandling i byggsektorn – Krav på användande av återbrukade och återanvända produkter och material (förstudie)

Rekommendationer till dig som är offentlig upphandlare i bygg- och rivningsprojekt

Checklista: Förebygg avfall vid inköp och upphandling

Juridisk vägledning: Återanvänd i Göteborgs Stad

Guide till upphandlare: Minska klimatpåverkan genom att ställa krav på insamling av plastgolv

Svar på återbruksmyter

Klimatarena Stockholm - Vanliga föreställningar om återbruk av byggprodukter 

Demontering för återbruk

Belysning

Beslag och dörrautomatik

Dörrpartier

Galler och smide

VVS-produkter

Vägg och tak


 

Nyheter


Återbruk med ny känsla för Örjansskolan
Återbruk med ny känsla för Örjansskolan

2024-05-08

Vi intervjuade Joakim Lundqvist och Kicki Viklund för att få veta mer om projektet Örjansskolan, som renoveras och byggs med cirkulära metoder.

Läs nyhet

Sprida kunskap om cirkulärt byggande
Sprida kunskap om cirkulärt byggande

2024-05-06

Vi fortsätter intervjua CCBuilds utvecklingsråd och nu har turen kommit till Ulla Janson, lektor på LTH!

Läs nyhet

Hållbart och cirkulärt byggande i trä
Hållbart och cirkulärt byggande i trä

2024-04-22

Hållbart och cirkulärt byggande i trä - refereat från nätverksträff 18 april

Läs nyhet


Kalendarium


ons, 05 juni 08:00

Nätverksträff CCBuild North Swdn Tema: cirkulära affärsmodeller och träbyggande för framtiden

Läs mer

tis, 11 juni 08:30

Grundutbildning cirkulärt byggande

Läs mer

tors, 13 juni 08:30

Utbildning i cirkulärt byggande: Inventera för återbruk med CCBuild

Läs mer


Nyhetsbrev