ccbuild-logo-spin

Nya Kronan, Sundbyberg

Logo Image
Vad handlar projektet om?

Kontorsfastigheten Nya Kronan i centrala Sundbyberg har byggts av Skanska på uppdrag fastighetsbolaget Vasakronan. Projektet karaktäriseras av ett genomgripande miljötänk och kommer att LEED-certifieras på högsta nivå, Platinum.

Vad har vi lärt oss?

Installationen har tagit något längre tid, men anses bero på ovana från montörer att arbeta med den här typen av kanaler.

Vad har gått bra?

Climate Recoverys kanaler har visat sig ha värdefulla egenskaper. Dels för att de väger betydligt mindre än traditionella plåtkanaler och att de levereras i platta paket som är lätta att lyfta. Dels för att det att det ryms mer på lastbilsflaket. På så sätt har man minskat antalet byggtransporter och därmed också moment som stör annan trafik i området.

Vad kan bli bättre?

Vi bistår nu med utbildning av montörer och ger support på plats de 3-4 första leveranserna för att säkerhetsställa kvalitet och för att skapa trygghet för de nya produkterna hos montörerna.

Vi har som målsättning att undvika att spill från byggarbetsplatsen hamnar på deponi och erbjuder därför som tjänst att ta hand om glasullspill från användning av våra produkter.

Positiva effekter

Besparingar över hela projektet inkluderar

Endast 1 leverans och betydligt smidigare hantering av materialet under produktion

Climate Recovery kanalen är ljuddämpande - traditionella ljuddämpnings lösningar plockas bort och medför färre håltagningar och en effektivare installation

Lägre tryckfall i T-rör och böjar medför lägre varvtal och effekt på fläkt system. Detta innebär en besparing på 1,2 miljoner kWh över 20 år.

Över 15 ton CO2 besparing och 145 ton CO2 besparing efter 20 år i drift tack vare lägre tryckfall.

Vad har kunnat återanvändas

Climate Recoverys kanalsystem består av huvudsakligen återvunnet glas, sand och soda. Vid tillverkning går det åt avsevärt mindre energi jämfört med vad som krävs för att tillverka kanaler i plåt.

Cirkulära material som använts

Projektet har använt Climate Recoverys kanalsystem

Climate Recovery


Climate Recovery

Nybyggnad

Sundbyberg

sep. 2017 - sep. 2022Cirkulära strategier

Cirkulära material som används:

Vad har kunnat återanvändas?

Medverkande

Vasakronan

Skanska

Tyréns

Creovent
Kontaktperson

Jarl Bengtson

jarl.bengtson@climaterecovery.com