ccbuild-logo-spin

Marknadsplats


Besök gärna vår Marknadsplats! Det är en digital plats där köpare och säljare av produkter och tjänster för återbruk kan mötas. 

Här kan man synliggöra produkter för nästa användare, söka efter återbrukbara produkter och skapa ett urval av produkter som ska användas i återbruksprojekt eller efterlysa material och varor till sina kommande projekt. 

Marknadsplatsen förmedlar även tjänster som är relaterade till cirkulärt byggande och förvaltning, exempelsvis återbrukssamordning, återbruksinventering, cirkulär design, försäljning av cirkulära produkter och tjänster inom frakt, logistik, kvalitetssäkring och rekonditionering. 

Marknadsplatsen kan användas både öppet och i privat läge: annonsörer kan välja att publicera antingen helt publikt på extern marknadsplats, eller endast synliggöra sina publiceringar för inbjudna användare till den egna organisationen via intern marknadsplats som kräver inloggning. 

För att kunna publicera på CCBuild krävs användarkonto till CCBuild. Utbudet på den publika marknadsplatsen är fritt sökbart och öppet för alla. Aktivera ditt användarkonto här: Anslut till CCBuild

Vill du publicera på marknadsplatsen kan du antingen anlita en förmedlare eller återförsäljare eller ansluta dig till CCBuild.