ccbuild-logo-spin

Öka återbruket med stöd av kommunala processer och upphandling

Hur ökar vi kommunalt återbruk?

Välkommen till ett seminarium där vi tittar på lösningar hur vi ökar återbruket med stöd av kommunala processer och innovationsupphandling.


Offentliga fastighetsägare har en viktig roll både avseende att efterråga mer återbruk och att tillgängliggöra till återbruk det material som ägs och rivs i offentlig regi. IVL driver återbruksarenan CCBuild med stöd av Vinnova. Det finns många goda exempel på cirkularitet i byggbranschen men för att skala återbruket behöver vi både mer efterfrågan och framförallt ett större utbud.

Under webinariet ger vi konkreta exempel på hur kommunen kan accelerera efterfrågan och tillgängliggöra sitt utbud för återbruk med hjälp av upphandling och utan att krocka med kommunallagen.

Program:

  • Anna Bernstad, Malmö stadsfastigheter berättar om hur Malmö Stadsfastigheter tillgängliggör sitt utbud med stöd i konkurrens-, konsument och kommunallagstiftning.
  • Lina Svensberg, Compare berättar om hur man kan använda upphandling som en accelerator för återbruk
  • Carina Loh Lindholm, IVL berättar mer om CCBuilds verktyg och marknadsplats för återbruk
  • Andreas Englund, IVL berättar mer om hur man ska tänka kring att hitta företagen som vill gå före i en innovationsupphandling.
  • Deltagare i RE:Source projektet ”Cirkulär upphandling i praktiken ”berättar mer om goda exempel från cirkulär upphandling.