ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2024-05-08

Återbruk med ny känsla för Örjansskolan


I bild: Kicki Viklund

Vi intervjuade Joakim Lundqvist och Kicki Viklund för att få veta mer om projektet Örjansskolan, som renoveras och byggs med cirkulära metoder. Örjansskolan i Skelleftehamn genomgår en stor renovering: två huskroppar rivs, skolan byggs ut med 4 500 kvadratmeter och planlösningsändringar och ytskiktsrenoveringar ska ske i kvarvarande byggnader. Beställare Skellefteå kommun har jobbat tillsammans med Afry för att genomföra projektet med cirkulära metoder. 

Arbetet med Örjanskolan påbörjades 2023 och med ett öppet uppdrag från Joakim Lundqvist på Skellefteå kommun till Kicki Viklund på Afry. Målet var att återanvända så mycket som möjligt, samtidigt som krav på material och inomhusmiljöer behövde uppfyllas.

Totalt ingår 8 500 kvadratmeter i de två delarna av projektet: 4 500 kvadratmeter nybyggnation, samt ytskiktsrenovering och planlösningsändringar i de övriga byggnaderna. Projektet ska vara färdigt 2026.

Inom projektet har man ett öppet förhållningssätt och är beredd på att ändra på planerna allt eftersom. Inledningsvis började man med en bred inventering med hjälp av CCBuilds inventeringsverktyg och gjorde en värdering av skick och kvalitet. I inventeringen tog man in externa leverantörer som exempelvis Brukspecialisten för att titta på teglet och se om det kan återanvändas. I just teglets fall var det inte möjligt på grund av skicket och då fick planerna revideras.

Demontering och mellanlagring

Ett fokus under projektet har varit att återbruka fönster från byggnaderna som rivs, där man lyckats återbruka 90 procent av de fönster som kommer behövas till utbyggnaden. En utmaning har varit att säkerställa att fönster från 2012 möter dagens krav på isolervärden, solvärmeinstrålning och dagsljus. Värdet av att återanvända fönster är stort, då det är sammansatt av flera delar som glas och aluminium med högt utsläpp.  Liknande utmaningar har funnits med trädörrarna, där man behöver till hänsyn till akustikkrav och tillgänglighetskrav som inte fanns när dörrarna tillverkades.

Även känslan och upplevelsen av materialet har räknats in – linoleumgolven i befintliga byggnader renoveras för att upplevas som nytt. Man vill inte att lärarna och eleverna som är i skolan ska känna att det är en A- och B-byggnad, där den ena ses som ny och den andra gammal.

Joakim lyfter att en viktig del av ett projekt med cirkulärt arbetssätt är en tydlighet mellan vad som gäller för beställaren och rivningsentreprenören. Vem hanterar materialen och äger framåt? Beställaren har också möjlighet att påverka leveranskedjan genom att välja tillverkare med ett cirkulärt tänk med exempelvis kravställning att materialet ska vara demonterbart och rekonditionerbart. En annan att det finns livscykelanalyser på materialet, som exempelvis golv, och riktlinjer för när golvet renoveras och eventuellt bytas.

Genomgående i projektet har man en modell där man satsar mest krut på det som ger mest effekt för den nytta man vill uppnå, i detta fall minskade klimatutsläpp. Pang för pengarna helt enkelt, i form av minskad klimatpåverkan. För vissa material är det dessutom i sig en ekonomisk vinning att återbruka istället för att köpa nytt – som fönster och golv. Nästa steg i projektet är att ta in en generalentreprenör som tar ett helhetsgrepp, med målet om en uppdaterad Örjanskola med minimerad klimatpåverkan och maximerat återbruk.

Läs mer om CCBuild North Swdn, nätverket för cirkulärt byggande i norra Sverige.

Bilder från Kicki Viklund.

Nyheter


Återbruk med ny känsla för Örjansskolan
Återbruk med ny känsla för Örjansskolan

2024-05-08

Vi intervjuade Joakim Lundqvist och Kicki Viklund för att få veta mer om projektet Örjansskolan, som renoveras och byggs med cirkulära metoder.

Läs nyhet

Sprida kunskap om cirkulärt byggande
Sprida kunskap om cirkulärt byggande

2024-05-06

Vi fortsätter intervjua CCBuilds utvecklingsråd och nu har turen kommit till Ulla Janson, lektor på LTH!

Läs nyhet

Hållbart och cirkulärt byggande i trä
Hållbart och cirkulärt byggande i trä

2024-04-22

Hållbart och cirkulärt byggande i trä - refereat från nätverksträff 18 april

Läs nyhet

;

Kalendarium


ons, 05 juni 08:00

Nätverksträff CCBuild North Swdn Tema: cirkulära affärsmodeller och träbyggande för framtiden

Läs mer

tis, 11 juni 08:30

Grundutbildning cirkulärt byggande

Läs mer

tors, 13 juni 08:30

Utbildning i cirkulärt byggande: Inventera för återbruk med CCBuild

Läs mer