ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2024-04-16

Bevara, renovera och återbruka


I en intervjuserie träffar vi deltagare i CCBuilds utvecklingsråd, som berättar om hur de jobbar med cirkularitet och hur de ser på framtiden och CCBuild. Här ställde vi några frågor till Jacob Steen, VD Brukspecialisten.

Vem är du och vad jobbar du med?

Jag heter Jacob Steen och är VD på Brukspecialisten. Vi är ett företag som arbetar cirkulärt kring att sälja material och tjänster till tegel- och putsfasader. 

Hur jobbar ni på Brukspecialisten med cirkulärt byggande och förvaltning?

Brukspecialisten införde 2020 en cirkulär affärsmodell som utgår från två viktiga områden. Främst vill vi Bevara & Renovera dagens redan uppförda tegel- och putsfasader. Vi kan här hjälpa till med tidigt projekteringsstöd och besiktning för att få fram korrekt underlag inför en eventuell renovering. Vi driver även yrkesbutiker helt inriktade på att förse mur- och putsentreprenörer med material, service och kunskap med fokus på renoveringssidan. 

När man inte kan Bevara & Renovera kan vi hjälpa till att Återbruka de tegelfasader som måste rivas. Detta material kan antingen återanvändas av den part som skickar in teglet till oss, eller så utbetalar vi en pant-ersättning och ser till att materialet kommer vidare till ett annat projekt. Till nya projekt stöttar vi även med teknisk kompetens i projekteringsfasen och ser till att teglet även i en framtid är sammansatt på ett sätt som underlättar återbruk. 

Vad är din roll i CCBuilds utvecklingsråd? Vilka frågor tycker du är viktiga att de lyfts i rådet?

Jag tillför kunskap om hur man som materialtillverkare kan ställa om från linjärt till cirkulärt flöde. Resan vi gjort och gör med återbrukat fasadtegel har hittat lösningar på dels garanti/kvalitetsfrågan, men även hur man kan skala upp och möta förväntningar i stora projekt. Vi har även lagt stor kraft vid att prata med marknaden och kunderna i utvecklingen av vår produkt och erbjudande. Den resa teglet tagit till att kunna bli cirkulär tror jag är liknande för många andra material. 

Vilka utmaningar och lösningar ser du för att branschen ska klara omställningen till cirkulärt byggande och förvaltning? Vad kan göras på kort och på lång sikt? 

På kort sikt är det att ställa krav vid rivning. Rivningar bör inte tillåtas som regel, utan byggnader skall ses som värdefulla resurser. Utgå från principen att alla byggnader primärt bör bevaras och renoveras. Därefter kan man få återanvända material som demonteras. Vänd på ordningen så att avfall blir undantaget och sista utväg. Så som avfallslagstiftningen är tänkt att fungera! 

Långsiktigt måste vi hitta metoder som premierar cirkulära flöden av byggmaterial och byggnader. System som ser till hela livscykeln. Dagens ensidiga fokus på låg klimatpåverkan i själva byggfasen av nya byggnader leder oss inte rätt. De material som klarar av att hålla länge med lågt underhåll samt där man kan demontera utan att skapa avfall är morgondagens byggmaterial. Dessa byggmaterial har istället låg klimatpåverkan i driftsfasen och slutfasen av en byggnad, och när de återbrukas har de som regel också låg klimatpåverkan i den "nya" byggfasen. Vi måste lägga mer fokus på det redan byggda och bevara och renovera detta. Driftsfasen måste uppvärderas och slutfasen måste sluta skapa avfall!

CCBuilds utvecklingsråd är rådgivande till CCBuilds verksamhet och vidareutveckling. Se alla deltagare i rådet HÄR. 

Nyheter


Återbruk med ny känsla för Örjansskolan
Återbruk med ny känsla för Örjansskolan

2024-05-08

Vi intervjuade Joakim Lundqvist och Kicki Viklund för att få veta mer om projektet Örjansskolan, som renoveras och byggs med cirkulära metoder.

Läs nyhet

Sprida kunskap om cirkulärt byggande
Sprida kunskap om cirkulärt byggande

2024-05-06

Vi fortsätter intervjua CCBuilds utvecklingsråd och nu har turen kommit till Ulla Janson, lektor på LTH!

Läs nyhet

Hållbart och cirkulärt byggande i trä
Hållbart och cirkulärt byggande i trä

2024-04-22

Hållbart och cirkulärt byggande i trä - refereat från nätverksträff 18 april

Läs nyhet

;

Kalendarium


ons, 05 juni 08:00

Nätverksträff CCBuild North Swdn Tema: cirkulära affärsmodeller och träbyggande för framtiden

Läs mer

tis, 11 juni 08:30

Grundutbildning cirkulärt byggande

Läs mer

tors, 13 juni 08:30

Utbildning i cirkulärt byggande: Inventera för återbruk med CCBuild

Läs mer