ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2024-04-01

CCBuild byter namn


När samhällsbyggnadsbranschen står inför ett stålbad har Centrum för cirkulärt byggande gått igenom sitt erbjudande för att fortsätta vara branschrelevanta. Experter, branschaktörer och forskare har sagt sitt, vilket resulterat i en ny riktning. CCBuild kommer framöver heta Centrum för linjärt byggande och främja engångsanvändandet av material. VD Carina Loh Lindholm säger att:

- I grund och botten är det ju enklare att göra som vi brukar 

I samband med denna nya affärsinriktning har det också tagits fram en ny varumärkesidentitet. En ny logotyp är nu presenterad, med en tydlig hänvisning till ett linjärt flöde i form av en pil från en plats till en annan. För tydlighetens skull har också alla eventuella hänvisningar till FN:s globala mål i form av olika färger tagits bort och istället används vitt och svart. Anna Söderholm, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet och enhetschef för affärsutveckling och dotterbolag menar att:

- Vår förhoppning är att våra nya grafiska riktlinjer tydligt ska symbolisera hur vi bör arbeta: från produktion till avfall

 

Nyheter


Hållbart och cirkulärt byggande i trä
Hållbart och cirkulärt byggande i trä

2024-04-22

Nätverksträff 18 april - Hållbart och cirkulärt byggande i trä

Läs nyhet

Bevara, renovera och återbruka
Bevara, renovera och återbruka

2024-04-16

I en intervjuserie träffar vi deltagare i CCBuilds utvecklingsråd, som berättar om hur de jobbar med cirkularitet och hur de ser på framtiden och CCBuild. Här ställde vi några frågor till Jacob Steen, VD Brukspecialisten.

Läs nyhet

Nya affärsmodeller för cirkulärt byggande
Nya affärsmodeller för cirkulärt byggande

2024-04-10

Vi träffar CCBuilds utvecklingsråd och börjar med Lars Högwall på Bona!

Läs nyhet

;

Kalendarium


ons, 24 april 13:00

Cirkularitet - för hållbar stads- och campusutveckling

Läs mer

ons, 24 april 09:00

Nordbygg 2024

Läs mer

tors, 25 april 09:00

Nordbygg 2024

Läs mer