ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2024-05-27

Cirkulära fönster


Den här veckan har vi fönstervecka och lyfter därför exempel från vårt nätverk med fokus på fönster! Vi vill särskilt tipsa om nätverksträffen Cirkulära fönster - bevarande, återbruk och återvinning, som finns inspelad och nåbar för alla. Välkomna att lyssna på våra inbjudna experter! 

Den 16 november 2023 hölls en nätverksträff med temat Cirkulära fönster – bevarande, återbruk och materialåtervinning som samarrangerades av CCBuild, Glasbranschföreningen och Business Region Göteborg. På träffen fick vi ta del av kunskap och erfarenheter från cirkulär hantering av fönster från Tegelfogen, Kålltorps Glasmästeri, Grundels klimatruta, Platzer Fastigheter AB, Ragn-Sells och Skanska.  

Följande text är ett kort referat från träffen. Hela träffen finns att se här. Länk till youtube

Carina Loh Lindholm från CCBuild startar träffen genom att hälsa välkommen och presentera agendan. Melinda Lemke från Glasbranschföreningen tog över och berättade att fokuset för träffen är hållbarhet och att minska klimatavtrycket genom att cirkulera fönster men också att bevarande av kulturvärden. Dessutom ser branschen att det i framtiden kommer att vara brist på den typ av sand som behövs för att tillverka planglas vilket gör frågan om återbruk och återvinning ännu mer aktuell. Melinda Lemke konstaterar också att debatten kring fönster och fönsterbyte är väldigt aktuell och även polariserad. Det är många diskussioner om för eller emot och rätt eller fel renoveringsmetod. Melinda Lemke poängterar att det är viktigt att göra en rimlighetsbedömning och att fatta väl avvägda och informerade beslut som baserar sig på kunskap.

Susan Runsten från Business region Göteborg berättar vad de gör för att öka cirkulära lösningar i regionen och Carina Loh Lindholm informerar om projekt och initiativ inom CCBuild som kopplar till cirkulära fönster.

Först ut är Christian Olsson från Tegelfogen som berättar om deras arbete med att bevara befintliga fönster. Vi får en presentation av några av de projekt de genomfört på Tegelfogen där många rör kulturfastigheter i Göteborg. Christian Olsson berättar mer om hur Tegelfogen anser att man bör arbeta för att arbeta cirkulärt med fönster genom att behålla i så stor utsträckning som möjligt. Det första är att fundera på om man kan behålla det befintliga där det är. Effektivisera befintligt fönster är ett exempel på en åtgärd som kan utföras. I äldre fönster är det mycket hög kvalitet i materialet och konstruktion. Ofta är det ytskiktet som påverkats av väder och vind. Vi får exempel på vilka effektiviseringar som kan utföras för att möta dagens krav på t.ex. energiförbrukning. Vad gäller frågan om lönsamhet så är det viktigt att ha en underhållsplan och att hålla till sig den. Det är också viktigt att använda rätt material.

 

Staffan Hagstedt från Kålltorps Glasmästeri tar sedan över för att berätta hur de arbetar med fönsterrenovering. De arbetar oftast med offentliga fastighetsägare där det är vanligt att en antikvarie är den som styr in mot fönsterrenovering och bestämmer vad som får och ska göras. Staffan Hagstedt berättar vilka typ av projekt de arbetar med och nämner att de även gör jobb med underhåll av aluminiumfönster och t.ex. stängningsmekanismer på tunga glaskassetter. De ser att förfrågningen ökar på fönster som bara är 15-20 år gamla. Logistik är en viktig faktor i projekt med fönsterrenovering. Vi får en genomgång av arbetsgången för projekt med fönsterrenovering och exempel från referensprojekt. Staffan poängterar att man alltid bör utgå från vad som går att göra med befintliga fönster istället för att utgå från att man ska byta vilket har varit utgångsläget tidigare.

Daniel Bengtsson från Grundels klimatruta är näst på tur och berättar hur deras produkt fungerar och på vilket sätt den kan användas för att uppgraderar befintliga fönster i stället för att byta dem. Grundels klimatruta är ett kostnadseffektivt sätt att uppgradera ett fönster till moderna krav och Daniel Bengtsson visar hur detta görs genom att omvandla 2-glas fönster till energieffektivt 3-glas fönster. U-värdet sänks från befintliga 2,9 till 1,3.  Pelle Arve från Platzer Fastigheter AB tar vid och berättar att de har monterat Grundels Klimatruta på minst 9 st av sina fastigheter. Han presenterar data för några av fastigheterna för att visa vad detta har bidragit till när det gäller bl.a. energieffektivisering. Det handlar om fastigheter från sekelskiftet till hus från 1970-talet.

Som avslutning tar Christina Stålhandske från Ragns-Sells över och tillsammans med Rikard Midhammar från Skanska berättar de om projektet Nya konst i Göteborg där de jobbat med att återvinna fönster till nya fönster. Fönsterglas ska återvinnas till nytt fönsterglas och inte nedgraderas till glasull eller liknande vilket annars är vanligt vid återvinning. Christina Stålhandske berättar hur processen går till för att ta glas från avfall till ny råvara. Hon delar med sig av lärdomar de gjort och vad som är viktigt att tänka på i ett sådant här projekt. Det handlar t.ex. om att komma in tidigt i projekten, inventering, lastsäkring och spårbarhet. Vid produktion av återvunnetglaset är koldioxidavtrycket hälften så stort som vid produktion av glas med jungfruligt råmaterial. Att utveckla ett system för återvinning av glas säkerställer även tillgången på glas för framtiden.

Rikard Midhammar från Skanska ger fler detaljer kring hur projektet Nya konst initierats och vilka erfarenheter de tagit med sig.Han nämner bland vikten av fokus på inventering och logistiken på plats med bl.a. behov av stora uppställningsytor. Idag är det dyrare att köpa återvunnet glas än att köpa nytt glas så för att få fler att göra detta behöver vi titta på incitamenten för framtiden.

  •          Sanden på väg att ta slut
  •          Bidra till utveckling och lärande
  •          Återvinning blir det nya normala

Nätverksträffen avslutades och sammanfattningsvis gav eventet inblick och kunskap om hur man kan renovera och ta hand om befintliga fönster, vilka möjligheter som finns till olika typer av uppgraderingar av dessa samt en intressant inblick i vilka möjligheter som finns för återvinning av planglas till nytt planglas. Alla dessa initiativ och åtgärder är viktiga för att möta de utmaningar som branschen står inför och för att bidra till mer cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning.

Vill du se inspelningen från träffen så hittar du den här: Länk till youtube

Presentationen finns att ladda ner här: Länk till presentation

Nyheter


Ingen avmattning av återbruk
Ingen avmattning av återbruk

2024-06-12

Textilplattor finns i kommersiella lokaler över hela Sverige och är kanske inte det man tänker på först vid demontering och rivning. Men det finns stora möjligheter och också stora värden i att återbruka plattorna – något ReCarpet gör.

Läs nyhet

Gå samman för att göra skillnad
Gå samman för att göra skillnad

2024-06-07

Vi intervjuade Maria Perzon, medlem i CCBuilds utvecklingsråd och Group Sustainability Manager på Castellum. De har höga mål för arbetet med återbruk och ser framtiden i samverkan.

Läs nyhet

Tegelfogen fönsterrenovering
Tegelfogen fönsterrenovering

2024-05-27

Den 30 maj är det fönsterrenoveringens dag, vi passade därför på att ställa några frågor till en av experterna på fönsterrenovering i vårt nätverk: Här berättar Christian Olsson om hur Tegelfogen arbetar med renovering och effektivisering av befintliga fönster.

Läs nyhet

;

Kalendarium


mån, 17 juni 14:00

Informationsmöte: CCBuild nätverk och digitala plattform

Läs mer

tis, 18 juni 14:00

Introduktion till CCBuild

Läs mer

tis, 10 september 08:30

CCBuild nätverksträff - Mot cirkulär projektering

Läs mer