ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2024-05-27

Tegelfogen fönsterrenovering


Den 30 maj är det fönsterrenoveringens dag, vi passade därför på att ställa några frågor till en av experterna på fönsterrenovering i vårt nätverk: Här berättar Christian Olsson om hur Tegelfogen arbetar med renovering och effektivisering av befintliga fönster.  

Tegelfogen jobbar med fasadrenoveringar och tar gärna ett samlat tag om hela fastighetens utsida med fasad-fönster-tak och anslutande arbeten. Företaget sticker ut lite extra när det gäller renovering av befintliga kulturfastigheter och har fått förtroendet att arbeta på många av Göteborgs mest karaktäristiska och anrika byggnader. Bland referensprojekten hittar vi bland annat Stora Teatern, Oscar Fredriks kyrka, Schillerska gymnasiet och Feskekörka. Att renovera fönster är en av bolagets tjänster och Tegelfogen Fönsterrenovering är specialiserade på renovering och anpassningar av befintliga träfönster. 

Vi fick ställa några frågor till Christian Olsson som arbetar som arbetschef för fönster på Tegelfogen. 

Varför ska man behålla och renovera gamla fönster? 
Befintliga träfönster i kulturfastigheter håller ofta en väldigt hög kvalitét och tar man hand om dem på rätt sätt har de en oerhört lång livslängd. Vi jobbar nästan dagligen med 100 år gamla fönster som fortfarande håller gott skick och med rätt underhåll kommer att hålla i 100 år till. Att slänga den typen av byggnadsdetalj som har den hållbarheten och ersätta med en som inte har det anser vi är ett slöseri med resurser. Man kan även med relativt små medel förbättra befintliga träfönster utan att påverka utseende eller funktion för att uppnå dom högre kraven vi har idag. 

Vilken är den vanligaste missuppfattningen kring fönsterrenovering?
Att det är dyrt och omständligt!  Att renovera sina fönster är dyrt om man väntar för länge med stora skador som följd. Precis på samma sätt som andra saker så behöver fönster underhållas. Tar man hand om sin fastighet enligt en bra underhållsplan kommer det inte bara innebära färre omfattande skador, det kommer dessutom innebära att man vet och kan planera för den kostnaden. 

Vad bör man tänka på vid underhåll av fönster? 
Det viktigaste att ta fram en bra underhållsplan och följa den. Komplettera gärna upp underhållsplanen med både materialval och arbetsmetoder. Att göra något i rätt tid men med fel material eller metoder kan förstöra mer än vad det ger. Kolla upp referenser på entreprenörer ni handlar upp. Kan dom fönsterrenovering?

Hur säkerställer ni kvaliteten och hållbarheten på era renoverade fönster? 
Vi jobbar oerhört aktivt med att kvalitetssäkra våra arbetsmetoder och material. Vi tycker att det är viktigt att våra beställare kan förvänta sig en hög och jämn nivå på våra utförda arbeten. Det gör vi på en mängd olika sätt, allt ifrån interna kontroller och rutiner till nära samarbeten med våra materialleverantörer. Efter utförd entreprenad lämnar vi om beställaren så önskar en underhållsplan för våra utförda arbeten. Vi har dessutom viljan och kompetensen att ta hand om våra projekt enligt den underhållsplanen. 

Vi är stolta över vårt hantverk och ser gärna att vi får vara en del i att ta hand om det för framtiden avslutar Christian Olsson på Tegelfogen.

Du hittar flera exempel på Tegelfogens genomförda projekt bland våra referensprojekt på CCBuild: CCBuild kunskapsbank - referensprojekt

Nyheter


Ingen avmattning av återbruk
Ingen avmattning av återbruk

2024-06-12

Textilplattor finns i kommersiella lokaler över hela Sverige och är kanske inte det man tänker på först vid demontering och rivning. Men det finns stora möjligheter och också stora värden i att återbruka plattorna – något ReCarpet gör.

Läs nyhet

Gå samman för att göra skillnad
Gå samman för att göra skillnad

2024-06-07

Vi intervjuade Maria Perzon, medlem i CCBuilds utvecklingsråd och Group Sustainability Manager på Castellum. De har höga mål för arbetet med återbruk och ser framtiden i samverkan.

Läs nyhet

Tegelfogen fönsterrenovering
Tegelfogen fönsterrenovering

2024-05-27

Den 30 maj är det fönsterrenoveringens dag, vi passade därför på att ställa några frågor till en av experterna på fönsterrenovering i vårt nätverk: Här berättar Christian Olsson om hur Tegelfogen arbetar med renovering och effektivisering av befintliga fönster.

Läs nyhet

;

Kalendarium


mån, 17 juni 14:00

Informationsmöte: CCBuild nätverk och digitala plattform

Läs mer

tis, 18 juni 14:00

Introduktion till CCBuild

Läs mer

tis, 10 september 08:30

CCBuild nätverksträff - Mot cirkulär projektering

Läs mer