ccbuild-logo-spin

Publicerad: 2024-04-22

Hållbart och cirkulärt byggande i trä


Den 18 april hölls en nätverksträff på temat ”Cirkulärt och hållbart byggande i trä”. Vi fick höra experter från branschen dela med sig av kunskap och erfarenheter. Inbjudna talare var Magnus Falk från RISE, Nina Jacobsson Stålheim från Framtiden - Göteborgs Stad, Johan Åhlén från Moelven Töreboda AB, Niclas Karlsson från Retursystem Byggpall, Jörgen Tycho från Oslotre samt Pernilla Wåhlén Noren, Borlänge kommun. Här nedan bjuder vi på ett referat från träffen!

Träffen samarrangerades av CCBuild och Svenskt Trä. Träffen finns inspelad och kan laddas ner via CCBuilds Teams-yta. Som ansluten aktör har du tillgång till teams-ytan och om du saknar behörighet så är du välkommen att kontakta oss på ccbuild@ivl.se.

Gruv Stina Hellquist från CCBuild inledde med att hälsa alla välkomna. Anna Ryberg Ågren, direktör Svenskt Trä, presenterade programmet som innehöll många intressanta talare med olika erfarenheter av att arbeta cirkulärt med trä.

Först ut var Magnus Falk, projektledare på RISE, som inledde programmet med en cirkulär spaning där han bland annat pratade om de krafter och faktorer som påverkar återbruk. Han konstaterade att marknaden är en viktig drivkraft. Magnus Falk uppfattar att det pågår ett ganska brett arbete där man tittar på möjligheter men också vilka utmaningar och hinder som finns för att skapa förutsättningar för fler cirkulära loopar i byggsektorn. Vi fick tips om den rapporten ”Vägen mot resurseffektiva och cirkulära byggmaterialflöden” som är på gång från Byggmaterialindustrierna. (Rapporten kommer ni att kunna hitta i CCBuilds kunskapsbank när den publicerats.) Magnus Falk gav oss också exempel både på återbruk i insatsvaror för industriellt byggande men också på byggprojekt där återbruk varit en drivande faktor.

Ett av referensprojekten som Magnus Falk tog upp var Kv Återbruket. Nästa gäst i programmet var Nina Jacobsson Stålheim, Framtiden – Göteborgs stad, som tillsammans med Johan Åhlén från Moelven Töreboda AB, var inbjudna för att berätta mer om hur man arbetat med återbruk av limträbalkar i projektet Kv Återbruket.

Nina Jacobsson Stålheim inledde med att berätta om Göteborgs Stads ambitiösa mål och strategier för att nå hållbart byggande. De har i flera projekt sett att återbruket varit en av lösningar för att nå mål kopplat till klimatet men även varit viktigt för minskningen av avfall. När det kommer till återbruk av trä och träprodukter så lyfter Nina Jacobsson Stålheim fram några viktiga punkter. Hon menar att vi behöver få till effektivare logistikflöden för att nå mer storskaligt återbruk. Vi behöver arbeta med bra innemiljöer och säkra att det inte blir till exempel mögelangrepp. Återbrukat trä kan vara en stor fördel för att främja biologisk mångfald vid inköp av material. För att nå framgång i återbruksprojekt ser man att det krävs ökat samarbete och utveckling av nya lösningar.

Bild från Göteborg stad/Framtiden

I Kv Återbruket storsatsade man på återbruk och projektet används för att visa goda exempel på återbruk som ska kunna underlätta för framtida projekt. En del i projektet var de limträbalkar som man hittade i en ishall som skulle rivas och som man valde att återbruka. Moelven Töreboda AB kontaktades för att bistå i arbetet och Johan Åhlén fortsätter presentationen för att bland annat berätta mer om hur processen för återbruk av limträbalkarna har sett ut.  Limträ är en beständig produkt som lämpar sig för återbruk. Johan Åhlén gick igenom samtliga steg, från besiktning till bearbetning, för att förklara vad som behöver göras för att slutligen får en produkt som är redo att användas på nytt.

 

Foto: Moelven    

Foton från Moelven

 

I nästa punkt på programmet fick vi exempel på en cirkulär affärsmodell för produkter i trä. Niclas Karlsson från Returlogistik berättade om affärsmodellen för Retursystem Byggpall. Systemet startades av branschen och har varit mycket framgångsrikt. Några av framgångsfaktorerna har varit enkel hantering, hög och fast ersättning men också att systemet ger möjligheter att hantera utmaningar både kring klimatavtryck och etiska krav. Ett viktigt medskick från Niclas Karlsson är att komma ihåg att kravställa kring emballage och lastbärare.

På tur i programmet stod sedan en presentation av ett intressant byggprojekt i trä från Norge. Jörgen Tycho från Oslotre berättade om projektet Hasle Tre vilket är ett 100% demonterbart och återbrukbart kontorshus i trä. Jörgen Tycho förklarade hur man från start arbetat för att skapa en byggnad som är demonterbar och där alla delar som monteras in i bygget ska kunna återbrukas och säljas igen den dagen huset tas isär. Byggnaden har ritats för att minimera spill i produktionen. Alla element har sammanfogats med träkonstruktioner där man både inspirerats av gamla sätt att arbeta i trä genom att nyttja träets naturliga egenskaper och från tekniker inom möbelindustrin.  Hasle Tre tog 12 månader att bygge inkl. detaljprojektering med 6 månaders byggtid ovan jord. Bygget hade 60% minskning av växthusgaser (mot FutureBuilt 2.0 referensprojekt)  och 80% reduktion av stål.

 

Foton från Oslotre

Som avslutning på programmet fick vi lyssna till Pernilla Wåhlin Norén som är stadsarkitekt i Borlänge kommun. Kommun äger mycket skog som man idag exporterar och säljer efter som man saknar egen produktion så som t.ex. sågverk. En trästrategi finns antagen som styr mot byggande i trä men på sikt hoppas man kunna uppdatera strategin till att innefatta hela kedjan så att den egna skogen också kan användas och därmed ge full kontroll på det trä som används. Pernilla Wåhlin Norén berättade om hur man arbetar med hyggesfria skogar via projektet Levande skog, levande samhällen. Man satsar också aktivt på långsiktigt kunskapsbyggande kring skogen och trä som material genom bland annat skolskogar. Pernilla Wåhlin Norén poängterar att de som kommun har möjlighet att arbeta långsamt med den typen av kunskapshöjande aktiviteter som förhoppningsvis kommer att leda till hållbara samhällen.

Nätverksträffen gav kunskap och framför allt inspiration kring hållbart och cirkulärt byggande i trä. Det finns fortfarande mycket kvar att utforska och utmaningar som vi behöver hitta lösningar på för att kunna arbeta mer cirkulärt i trä men vi kan konstatera att trä som material har egenskaper som gör att det lämpar sig för återbruk och cirkularitet.  Bland referensprojekten i CCBuild kan du söka på produktkategorin ”träprodukter” för att hitta de projekt som återbrukat trä på något sätt.

Länk till referensprojekten

Just nu pågår planeringen av höstens träffar. Kontakta oss gärna om du har önskemål om teman eller vill samarrangera en träff med oss.

Nyheter


Återbruk med ny känsla för Örjansskolan
Återbruk med ny känsla för Örjansskolan

2024-05-08

Vi intervjuade Joakim Lundqvist och Kicki Viklund för att få veta mer om projektet Örjansskolan, som renoveras och byggs med cirkulära metoder.

Läs nyhet

Sprida kunskap om cirkulärt byggande
Sprida kunskap om cirkulärt byggande

2024-05-06

Vi fortsätter intervjua CCBuilds utvecklingsråd och nu har turen kommit till Ulla Janson, lektor på LTH!

Läs nyhet

Hållbart och cirkulärt byggande i trä
Hållbart och cirkulärt byggande i trä

2024-04-22

Hållbart och cirkulärt byggande i trä - refereat från nätverksträff 18 april

Läs nyhet

;

Kalendarium


ons, 05 juni 08:00

Nätverksträff CCBuild North Swdn Tema: cirkulära affärsmodeller och träbyggande för framtiden

Läs mer

tis, 11 juni 08:30

Grundutbildning cirkulärt byggande

Läs mer

tors, 13 juni 08:30

Utbildning i cirkulärt byggande: Inventera för återbruk med CCBuild

Läs mer